Abriss projektowanie budowlane
Wybierz język: | Polski | English | Pусский | Deutsch

Warunki prawne

 

I. DEFINICJE

Pod pojęciem "SERWIS" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.abriss.pl oraz wszystkie aplikacje zawarte w treści udostępnianej przez ten serwis. Pod pojęciem "UŻYTKOWNIK" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. CEL SERWISU

Informacyjny serwis firmowy,  pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy „ABRISS Arkadiusz Kozera” z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Cukrowa 13/14, NIP xxx-xx-xx, zwanej w dalszej części "Abriss".  Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

IV.  ZNAKI TOWAROWE  

Oznaczenie www.abriss.com.pl oraz używane na stronach znaki towarowe są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

V. INFORMACJE

Abriss nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub pomyłki w Serwisie oraz udostępnianych treściach. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. Abriss  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. 

VI. KORESPONDENCJA

 Jakakolwiek korespondencja przesłana do Abriss jest przesyłana jako korespondencja nie zamówiona, nie mająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Abriss nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. DANE OSOBOWE

W ramach Serwisu Abriss  posiada możliwość zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach statystyki odwiedzin, handlowych i marketingowych. Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowaniem polskiego prawa oraz zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownicy serwisu informowani są o Polityce prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania opisanych praw. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Abriss nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Abriss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.abriss.com.pl. Korzystanie z Serwisu jest wolne od opłat. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie www Serwisu. Abriss zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

 

Wynajem szalunków stropowych

System szalunkowy oparty na stalowych podporach o regulowanych wysokościach i drewnianych dźwigarkach o przekroju dwuteowym typu H20. Pełny asortyment podpór oraz dźwigarów nośnych dla najbardziej wymagających klientów

Dowiedz się więcej :.